Регламент Національної премії кінокритиків «Кіноколо» – 2021

Подаємо Регламент Національної премії кінокритиків «Кіноколо» від 20 липня 2021 року.

Регламент Національної премії кінокритиків

від 20 липня 2021

1. Національна премія кінокритиків (далі – Премія, Захід) – захід, під час якого обираються кінофільми-переможці та автори у визначених номінаціях, які відзначають професійні досягнення у розвитку українського кінематографу, від імені спільноти кінокритиків України. Переможці отримують премії та відзнаки від імені Комітету Премії.

Захід проводиться в місті Києві щорічно на підставі цього Регламенту.

Організатори Премії:
– Громадська організація «Спілка кінокритиків України» (далі – Громадська організація);
– Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» (Код ЄДРПОУ 33834743, місцезнаходження: 03164, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, буд.16, оф.2, тел. +380442071233)

2. Організатори Премії створюють керівні органи Премії:
– Правління Премії;
– Комітет Премії;
– Приймальна комісія Премії;
– Лічильна комісія.

2.1. Правління Премії – вищий виконавчий та організаційний орган Премії. Правління Премії складається із 7 (семи) осіб:
– Співорганізатор Премії – Голова Громадської організації «Спілка кінокритиків України»;
– Співорганізатор Премії – Перший член Правління Громадської організації «Спілка кінокритиків України»
– Співорганізатор Премії – Голова Асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!»;
– Генеральний директор Міжнародного кінофестивалю «Київський тиждень критики».
Та 3 (трьох) осіб, дійсних членів Комітету Премії, обраних шляхом голосування Комітету Премії строком на 2 роки.

Функціями Правління премії є:
– Організація операційної діяльності Комітету Премії та інших керівних органів;
– Організація проведення церемонії вручення Національної премії кінокритиків;
– Вирішення інших організаційних питань.

2.2. В рамках Заходу Правлінням Премії створюється Комітет Премії.

Комітет Премії (далі – Комітет) – об’єднання професійних кінокритиків України, яке створене з метою визначення та аналізу досягнень українського кіно та суб’єктів кінематографії України, сприяння розвитку та популяризації українського мистецтва кіно шляхом вручення нагород Премії.

Члени Комітету – члени Громадської організації, що створюється кінокритиками України, які відповідають вимогам, зазначеним у даному регламенті, Статуті Громадської організації та вступили до лав її членів у порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Громадської організації.

Первісний склад Комітету становлять Засновники Громадської організації.

2.3. До складу Приймальної комісії Комітету (далі – Комісія) входять три дійсні члени Комітету, обрані Правлінням Премії. Склад Комісії обирається строком на 2 роки.

Функції Комісії:
– Перегляд заявок на вступ до Комітету.
– Винесення рішень стосовно заявок на вступ до Комітету у визначені цим регламентом термін та порядок.

2.4. До складу Комітету без подання заявки на безумовній основі входять:
– Засновники Громадської організації;
– Українські члени Міжнародної федерації кінопреси ФІПРЕССІ (Fédération internationale de la presse cinématographique, FIPRESCI).

До складу Комітету можуть бути включені особи, які:
– регулярно та професійно здійснюють свою діяльність у сфері кіно, а саме випускають комерційні публікації в українських ЗМІ щонайменше протягом року на момент подачі заявки.
– мають щонайменше дві рекомендації від дійсних членів Комітету. Рекомендації подаються в електронному вигляді (скан-копія із підписом) разом із заявкою.

Членами Комітету можуть бути громадяни України або іноземні громадяни і особи без громадянства, які постійно проживають та здійснюють професійну діяльність на території України.

2.5. Заявки на включення членів до складу Комітету розглядаються Комісією на власних засіданнях, які проводяться не рідше одного разу на рік, як правило, у терміни, визначені Правлінням.

Рішення щодо прийому нових членів до складу Комітету визначається простою більшістю голосів Приймальної комісії. Приймальна комісія має право не надавати обґрунтування власного рішення. Про рішення стосовно членства в Комітеті заявникам повідомляється особисто через електронну адресу, вказану заявником у заявці. Приймальна комісія не розголошує імена заявників, чию заявку не було схвалено.

Прийом заявок від бажаючих вступити до складу Комітету Премії відкривається за рішенням Правління та публікується на офіційному сайті http://kcw.com.ua/.

Особи, які відповідають вимогам цього Регламенту, для подання заявки на вступ до Комітету мають заповнити та відправити форму, посилання на яку розмішене на сайті http://kcw.com.ua/.

Комісія розглядає заявки, які були надані в рамках терміну, вказаного у цьому Регламенті, та у визначений цим Регламентом спосіб. Кандидати, які не відповідають одному із критеріїв членства, вказаних у цьому Регламенті, можуть бути включені до Комітету на підставі рішення Комісії.

В разі відмови заявнику у вступі до Комітету в поточному році, заявник має право подати заявку у наступних роках у встановлені терміни та порядку.

2.6. Член Комітету може бути виключений із Комітету за запитом одного із дійсних членів комітету та подальшим рішенням голосування усіх дійсних членів Комітету, яке визначається простою більшістю голосів.

Членство у Комітеті є безстроковим і безоплатним.

2.7. До складу Лічильної комісії входять два дійсні члени Комітету, обрані Правлінням Премії. Склад обирається строком на 2 рік.

Функції Лічильної комісії:
– Затвердження довгого списку фільмів та кандидатів, які можуть бути висунуті на нагородження Премією у кожній номінації.
– Підтвердження правдивості результатів голосування Комітету згідно із цим регламентом.

3. Участь у відборі в рамках заходу беруть українські національні фільми, тобто фільми, виробництво яких повністю або частково здійснено в Україні українським виробником/виробниками або в рамках міжнародного спільного кіновиробництва, якщо один із співвиробників (продюсерів) фільму, який зазначений в титрах фільму, є резидентом України.

3.1. Фільм може бути висунутий на нагородження Премією, якщо він відповідає одночасно двом з таких умов:
А. Фільм вироблений повністю або частково на території України, повністю або у спільному виробництві із суб’єктами кінематографії України.
Б. Фільм був вперше показаний на території України в період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року включно, а саме мав кінотеатральний прокат протягом не менше тижня на території України; був показаний вперше на кінофестивалі, який є у переліку, що міститься у пункті 6 цього Регламенту. Та фільм поданий правовласником на території України або уповноваженою ним особою через онлайн-форму подачі, посилання на яку розміщено на сайті http://kcw.com.ua та в рамках терміну оголошеному на сайті http://kcw.com.ua або будь-яким дійсним членом Комітету або Секретарем премії в ході формування довгого списку претендентів та кандидатів в порядку, встановленому цим Регламентом.

або виробництво фільму завершено в період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року включно та фільм поданий на участь у відборі правовласником на території України або уповноваженою особою через онлайн-форму подачі, посилання на яку розміщено на сайті http://kcw.com.ua та в рамках терміну, оголошеного на сайті http://kcw.com.ua.

4. Фільми, які вже були номіновані на Премію у попередні роки, не можуть бути висунуті повторно.

5. Правління Премії залишає за собою право зняти фільм з номінації.

6. До переліку визнаних Премією кінофестивалів України належать: Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість»; Одеський міжнародний кінофестиваль; Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA; кінофестиваль «Відкрита ніч»; Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів; Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «КРОК».

7. Вручення нагород Премії відбувається у наступних номінаціях:
– Найкращий повнометражний ігровий фільм (приймаються ігрові фільми, що відповідають умовам цього Регламенту та мають хронометраж більше 60 хв.) – Нагороджується режисер та / або продюсер фільму;
– Найкращий короткометражний ігровий фільм (приймаються ігрові фільми, що відповідають умовам цього Регламенту та мають хронометраж менше 40 хв.) – Нагороджується режисер та / або продюсер фільму;
– Найкращий документальний фільм (приймаються документальні фільми, що відповідають умовам цього Регламенту) – Нагороджується режисер та / або продюсер фільму;
– Відкриття року (приймаються ігрові та документальні повнометражні фільми, що відповідають умовам цього Регламенту та є першим фільмом режисера) – Нагороджується режисер фільму;
– Найкращий анімаційний фільм (приймаються анімаційні фільми, що відповідають умовам цього Регламенту) – Нагороджується режисер та / або продюсер фільму;
– Найкращий режисер (приймаються кандидатури, які є режисерами фільмів, що відповідають умовам цього Регламенту);
– Найкращий актор у головній ролі (приймаються кандидатури, які є виконавцями головних чоловічих ролей у фільмі, що відповідає умовам у цього Регламенту);
– Найкраща акторка у головній ролі (приймаються кандидатури, які є виконавицями головних жіночих ролей у фільмі, що відповідає умовам цього Регламенту).
– Найкращий сценарій фільму (приймаються кандидатури, які є авторами сценарію ігрових повнометражних та ігрових короткометражних фільмів, що відповідають умовам цього Регламенту).
– «За досягнення» (приймаються кандидатури, які є авторами робіт про кіно, що відповідають умовам п. 8 цього Регламенту).

8. Премією у номінації «За досягнення» нагороджується автор роботи про кіно.

8.1. На Премію у номінації «За досягнення» можуть номінуватися:
– кінокритики, кінознавці, журналісти, куратори, блогери резиденти України (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що постійно проживають на території України) за створені ними роботи про українське або зарубіжне кіно;
– кінокритики, кінознавці, журналісти, куратори, блогери нерезиденти (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що постійно проживають поза межами території України) за створені ними роботи про українське кіно.

Роботи можуть бути різного формату (публікація, монографія, виставка, блог тощо), опубліковані/публічно представлені за період з 1 серпня попереднього року до 31 липня поточного року.

8.2. Для висунення автора роботи, що відповідає умовам у п. 8.1. цього Регламенту у номінації «За досягнення», кандидат має бути висунутий дійсним членом Комітету Премії через онлайн-форму подачі, посилання на яку розміщено на сайті http://kcw.com.ua та в рамках терміну оголошеного на сайті http://kcw.com.ua.

9. Вручення нагород відбудеться під час проведення урочистої церемонії вручення Національної премії кінокритиків.

Перелік переможців підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Премії після проведення заходу.

10. Переможці Премії визначаються на підставі голосування членів Комітету.

11.1. Голосування відбувається у два послідовних етапи (далі – Перше голосування та Друге голосування відповідно).

Перед початком Першого етапу довгий список із усіх претендентів надсилається усім членам Комітету для доповнення фільмами, що можуть бути включені до цього списку у будь-якій номінації, якщо фільми відповідають умовам, викладеним у підпунктах А, Б пункту 3.1. цього Регламенту.

Остаточний довгий список для Першого голосування затверджується Лічильною комісією.

– На першому етапі усі претенденти із списку фільмів та авторів, що відповідають умовам цього регламенту, висуваються на голосування для висунення на номінацію у категорії, що відповідає характеристикам претендента відповідно до цього Регламенту.

Кожен член Комітету обирає чотири претенденти на висунення у кожній номінації, присуджуючи бал за шкалою від 1 до 4, де 4 – це найвищий бал.

Перелік номінантів, що висуваються у відповідній номінації на Друге голосування, визначається найвищою сумою балів за результатом Першого голосування. Перші чотири претенденти, що набрали найвищі бали за результатом Першого голосування, висуваються у тій самій номінації для Другого голосування. У випадку, якщо декілька претендентів набрали однакову кількість балів та потрапляють у число перших чотирьох претендентів за сумою балів, кількість претендентів, висунутих для Другого голосування може бути
збільшена до шести.

– На другому етапі кожен член Комітету обирає одного кандидата на отримання Премії у кожній номінації.

Переможець Премії визначається простою більшістю голосів членів Комітету, що взяли участь у голосуванні, у кожній номінації. У випадку якщо двоє або більше претендентів набрали однакову кількість балів за результатом Другого голосування, переможець визначається додатковим голосуванням.

11.2. Голосування відбувається онлайн на сторінці, посилання на яку вказане на сторінці http://kcw.com.ua/ua/premija/komitet.htm.

11.3. Терміни голосування у 2021 році:
– Перше голосування – 6 – 23 вересня 2021 року.
– Друге голосування – 29 вересня – 8 жовтня 2021 року.

В разі виникнення потреби проведення додаткового голосування, терміни такого голосування визначаються додатково Правлінням Премії.

11. Положення цього Регламенту можуть бути в будь-який момент доповнені та / або змінені з подальшою публікацією на офіційному сайті Премії за рішенням Правління Премії.

12. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цього Регламенту, і/або питань, не врегульованих цим Регламентом, остаточне рішення приймається Правлінням Премії відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Правління Премії є остаточним і не підлягає оскарженню.

13. Якщо Захід не може бути проведений як було заплановано раніше, з причини в тому числі, але не обмежуючись, несанкціонованого комп’ютерного втручання, шахрайства, технічних або інших неполадок, або в результаті будь-яких інших причин, які знаходяться поза розумного контролю (не залежать від) Організаторів, Організатори залишають за собою право на власний розсуд відкласти проведення Заходу та змінювати його умови та/чи терміни. Організатори не несуть відповідальності перед переможцями, кандидатами або будь-якими третіми особами за неможливість провести Захід або надати можливість вручення нагород в результаті обставин, які сторони не могли ні передбачати, ні запобігти (форс-мажор), будь-яких дій, положень, законів або вимог державних органів (незалежно від того, чи виникнуть дії, положення, закони (підзаконні акти) або вимоги визнанні легітимними чи ні). Також Організатори не несуть відповідальності за неможливість проведення Премії в результаті несправності обладнання, терористичних актів, землетрусів, військових дій та антитерористичних операцій, пожеж, повені, вибухів, незвичайно суворих погодних умов, урагану, накладення заборони, трудових конфліктів або страйків (законних або незаконних), нестачі робочої сили або матеріальних ресурсів, будь-яких перебоїв в перевезеннях, зниження продуктивності, виникнення громадянського безладу, заколоту, бунтів, а також будь-яких подібних та інших обставин, які знаходяться поза розумним контролем Організаторів.