Доручення Президента України про вирішення актуальних питань розвитку культури і мистецтва

President

Президент України Віктор Янукович дав доручення вирішити актуальні питання розвитку культури і мистецтва.

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Щодо забезпечення вирішення актуальних питань розвитку культури і мистецтва

За результатами зустрічі Президента України з діячами культури і мистецтва, з метою забезпечення вирішення актуальних питань розвитку культури і мистецтва в Україні, розроблення та прийняття необхідних рішень:

М.АЗАРОВУ

1. Забезпечити підготовку та проведення за участю видатних діячів культури і мистецтва України круглого столу, під час якого обговорити питання дальшого розвитку культури і мистецтва в Україні, зокрема, щодо:

вдосконалення законодавства про культуру, у тому числі порядку організації та проведення гастрольних заходів;

надання державної підтримки закладам культури для забезпечення їх функціонування та доступності послуг таких закладів для різних категорій населення;

сприяння розвитку національних творчих спілок, Українського фонду культури, їх діяльності;

надання підтримки молодим діячам культури і мистецтва для створення і реалізації творчих проектів;

застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері культури;

організації і проведення Всеукраїнського звіту майстрів мистецтв та аматорів народного мистецтва України.

Доповісти до 25 грудня 2013 року

А.МОГИЛЬОВУ,
головам обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

2. Провести регіональні тематичні зустрічі з діячами культури і мистецтва для обговорення актуальних питань реалізації державної політики у сфері культури на відповідній території, зокрема, щодо:

здійснення першочергових заходів стосовно активізації діяльності закладів культури, насамперед у сільській місцевості;

сприяння діяльності територіальних осередків національних творчих спілок, Українського фонду культури, регіональних (місцевих) творчих спілок, громадських об’єднань у сфері культури в реалізації їх статутних завдань;

підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, здійснення заходів, спрямованих на розвиток їх творчого потенціалу;

організації та проведення міжрегіональних творчих обмінів із залученням професійних і аматорських творчих колективів, митців, художників, письменників, майстрів народного мистецтва з метою підготовки до Всеукраїнського звіту майстрів мистецтв та аматорів народного мистецтва України;

залучення благодійних організацій, меценатів та спонсорів до участі у заходах, спрямованих на розвиток культури і мистецтва.

Термін – 25 грудня 2013 року

О.КУРДІНОВИЧУ

3. Забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо державної підтримки розвитку культури і мистецтва в Україні.

Термін – постійно

Президент України Віктор Янукович