Підписано меморандум щодо дублювання фільмів українською

Ukrainske_Kino_male

Міністерство культури і туризму України, українські кінодистриб’ютори і демонстратори фільмів підписали меморандум щодо дублювання фільмів українською мовою.

22 січня 2007 року в приміщенні Міністерства культури і туризму України відбулося підписання “Меморандуму про співпрацю між Міністерством культури і туризму України, дистриб’юторськими компаніями України та демонстраторами фільмів”. З боку дистриб’юторів меморандум підписали близько 70 відсотків вітчизняних кінодистриб’юторів, зокрема, компанії “BiH”, “Aurora Film”, “Артхаус Трафік” та інші.

Нижче пропонуємо текст прес-релізу, а також повний текст “Меморандуму…”:

ПРЕС-РЕЛІЗ

Тема: Дистриб’ютори кіно ініціюють дублювання фільмів українською

Кінодистриб’юторські компанії, демонстратори фільмів України та Міністерство культури і туризму (далі – МКТ), усвідомлюючи свою відповідальність за розвиток вітчизняного кінопростору України, дійшли згоди щодо удосконалення подальших планів у питанні дублювання фільмів українською мовою.

Досягнуто добровільної угоди між МКТ та дистриб’юторськими компаніями, які забезпечують до 90% прокату фільмів в Україні щодо обов’язкового виконання положення закону України “Про кінематографію”.

Водночас, з огляду на неготовність матеріально-технічної бази для повного циклу дублювання фільмів в Україні, а також відсутність законодавчих актів, які б чітко регулювали дану діяльність, дистриб’юторські компанії та МКТ підписали Меморандум, який закріпив основні засади відповідної взаємодії. Зокрема, згідно з ним:

– дистриб’юторські компанії зобов’язуються з 1 лютого дублювати (озвучувати чи субтитрувати) українською мовою фільмокопії іноземного виробництва і довести їхню частку до 31 .12. 2007 року до 50% від загальної кількості фільмокопій на кожну назву кінотвору, що ввозяться на територію України відповідно до угод поставки фільмокопій;

– фільми іноземного виробництва для дитячої аудиторії з 1 лютого дублювати (озвучувати чи субтитрувати) українською мовою і до 31.12.2007 року довести до 100 % фільмокопій;

– демонстратори фільмів відповідно забезпечують демонстрування в зазначених пропорціях іноземних фільмів дубльованих (озвучених, субтитрованих) українською мовою.

– демонстратори фільмів зобов’язуються надавати відкриту, повну, достовірну та об’єктивну інформацію громадянам про вікові обмеження, умови розповсюдження та мову, на якій буде здійснюватись демонстрація фільму в розкладі кіносеансів;

– МКТ під час розгляду заяв дистриб’юторських компаній про надання державних прокатних посвідчень на право публічного демонстрування фільмів враховуватиме ситуації, пов’язані з просуванням до глядача артхаузного кіно з обмеженою кількістю копій в російськомовному варіанті та фільмів російського виробництва відповідно до глядацького попиту.

– МКТ сприятиме створенню повноцінної технологічної бази, пов’язаної з забезпеченням якісного дублювання, озвучення та тиражування фільмів українською мовою;

– у разі створення повного технологічного циклу з дублювання або озвучення іноземних фільмів державною мовою, процентне співвідношення їх присутності в кінопросторі буде відповідати 14 статті Закону України “Про кінематографію”.

У рамках співпраці дистриб’юторських компаній та Міністерства планують співпрацю щодо розробки змін щодо існуючої законодавчої бази в частині надання пільг виробникам вітчизняного кіно, а також компаніям, які дублюють та розповсюджують фільми українською мовою.

Довідка:

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2006 р. “Про деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів”, якою було визначено квоти обов’язкового дублювання українською мовою іноземних фільмів для прокату, демонстрування, публічного комерційного та домашнього відео, рішенням Київського Апеляційного суду (17 листопада 2006 р.) була визнана частково недійсною, зокрема в частині квот на дублювання.

Водночас, згідно зі статтею 14 Закону України “Про кінематографію”: “Іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов’язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою, вони також можуть бути дубльовані або озвучені чи субтитровані мовами національних меншин. Розповсюдження іноземних фільмів здійснюється згідно з законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України”.

МЕМОРАНДУМ
ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ
МІНІСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ,
ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ УКРАЇНИ ТА
ДЕМОНСТРАТОРАМИ ФІЛЬМІВ

Міністерство культури і туризму України, дистриб’юторські компанії та демонстратори фільмів України (надалі сторони), усвідомлюючи спільну відповідальність за забезпечення динамічного та всебічного розвитку вітчизняного кінопростору України, дбаючи про задоволення інтересів глядачів, керуючись спільним бажанням забезпечити безперешкодну реалізацію громадянами України права на перегляд фільмів державною мовою, визнаючи важливість співробітництва, яке має базуватись на засадах взаємної поваги та мати конструктивний характер, підтверджуючи намір розвивати діалог та підвищувати ефективність співпраці по забезпеченню норм виконання Закону України “Про кінематографію” у новій редакції (чинна з 1.03.2006 р.), дійшли наступної згоди:

1. Сторони констатують, що неухильне дотримання законодавства усіма юридичними і фізичними особами, що займаються підприємницькою діяльністю у галузі кінематографії, є запорукою цивілізованих відносин та динамічного розвитку кінопростору України. Сторони відзначають виключну важливість розширення сфери застосування української мови та збільшення національного кінопродукту для збереження національних культурних традицій, утвердження самосвідомості нації, розвитку самобутньої української культури. Сторони вважають що одним з основних важелів забезпечення стабільності галузі є дотримання законодавства всіма суб’єктами діяльності.

2. З огляду на це, сторони (МКТ, дистриб’ютори та демонстратори кінотеатральних прав) домовилися про дотримання таких принципів взаємодії:

– налагоджуючи конструктивну співпрацю дистриб’юторські компанії зобов’язуються з 1 лютого дублювати (озвучувати чи субтитрувати) українською мовою фільмокопії іноземного виробництва і довести їхню частку до 31 .12. 2007 року до 50% фільмокопій від загальної кількості на кожну назву кінотвору, що ввозяться на територію України відповідно до угод поставки фільмокопій ;

– фільми іноземного виробництва для дитячої аудиторії з 1 лютого дублювати (озвучувати чи субтитрувати) українською мовою і до 31.12.2007 року довести до 100% фільмокопій;

– демонстратори фільмів відповідно забезпечують в зазначених пропорціях демонстрування іноземних фільмів дубльованих (озвучених, субтитрованих) українською мовою;

– демонстратори фільмів зобов’язуються надавати відкриту, повну, достовірну та об’єктивну інформацію громадянам про вікові обмеження , умови розповсюдження та мову, на якій буде здійснюватись демонстрація фільму в розкладі кіносеансів;

– МКТ під час розгляду заяв дистриб’юторських компаній про надання державних прокатних посвідчень на право публічного демонстрування фільмів враховуватиме ситуації, пов’язані з просуванням до глядача артхаузного кіно з обмеженою кількістю копій в російськомовному варіанті та фільмів російського виробництва відповідно до глядацького попиту;

– МКТ сприятиме створенню повноцінної технологічної бази, пов’язаної з забезпеченням якісного дублювання, субтитрування ,озвучення та тиражування фільмів іноземного виробництва українською мовою;

– в разі створення повного технологічного циклу з дублювання або озвучення іноземних фільмів державною мовою процентне співвідношення їх присутності в кінопросторі буде відповідати 14 статті Закону України “Про кінематографію”.

3. Дистриб’ютори прав домашнього відео домовилися про дотримання таких принципів взаємодії:

– фільми іноземного виробництва для домашнього відео, прокатні посвідчення на які отримані до вересня 2006 року не потребують обов’язкового дублювання, озвучення чи субтитрування українською мовою;

– всі фільми іноземного виробництва випуску з 2006 року та наступних періодів при розповсюдженні на території України дублюються, озвучуються чи субтитруються українською мовою в обсязі 100 %.

4. Усвідомлюючи необхідність збільшення кількості національних фільмів в інформаційному просторі сторони домовились про підготовку проектів законодавчих актів, що передбачають протекціоністську державну політику по відношенню до національного фільму на етапах його виробництва, просування і демонстрування та фільмів іноземного виробництва що дублюються, озвучуються чи субтитруються українською мовою.

5. З метою зміцнення партнерських взаємовідносин та підтримки постійного діалогу Сторони домовилися проводити не рідше одного разу на квартал зустрічі для обговорення стану та динаміки розвитку кіногалузі України.

6. МКТ регулярно проводитиме моніторинг виконання суб’єктами підприємницької діяльності в галузі кіно законодавства України та в разі виявлення порушень застосовуватиме відповідні дії згідно діючого законодавства.

Цей Меморандум про співпрацю та принципи взаємодії набирає чинності з дня його підписання.

Вчинено у м. Києві, 22 січня 2007 року

З боку Міністерства культури і туризму України:

Ю.П. Богуцький

«КіноКоло», 22 січня 2007 року