Мінкультури формує новий склад Громадської ради

Mincult.1

23 травня 2016 року Міністерство культури України повідомило про початок формування нового складу Громадської ради при Мінкультури. Подаємо текст оголошення.

Оголошення про формування нового складу Громадської ради при Міністерстві культури України

З метою всебічного забезпечення участі широкої громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері культури, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», оголошується початок прийому заявок для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Міністерстві культури України у кількості до 35 осіб на наступний дворічний період.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України та у сфері, що пов’язана з діяльністю Міністерства культури, про що в їх статуті (положенні) повинні бути визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства та завірена печаткою (у разі наявності).

До заяви додаються:

1. Рішення, прийняте в порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по-батькові, посади та місця основної роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

4. Витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);

6. Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

7. Відомості про місце знаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

8. Інформація про те, за яким напрямом роботи Громадської ради делегований представник інституту громадянського суспільства має намір працювати:

1) З питань мистецтв та культурно-мистецької освіти;
2) З питань культурної спадщини та культурних цінностей;
3) З питань свободи совісті;
4) З питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття.

Заявки надсилаються до Ініціативної групи за адресою: 01601, м. Київ, вул. Івана Франка, 19.

Останній день подачі заявок 7 червня 2016 року включно.

Заявки, відправлені поштою, із датою на поштовому штампі пізнішою за 7 червня 2016 року, Ініціативною групою розглядатися не будуть.

Установчі збори відбудуться 7 липня 2016 року у приміщенні Національної парламентської  бібліотеки.

Час проведення: з 11-00 до 13-00.

Реєстрація учасників: з 10-00 до 11-00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 1.

Відповідальна особа: Резник Олена Миколаївна

Додаткова інформація: тел. 234-15-36, e-mail: presa@mincult.gov.ua

Склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві культури України
(відповідно до наказу Міністерства культури України
від 5 травня 2016 року №301)

1. Мазур Тамара Вікторівна, заступник Міністра культури України – керівник апарату;
2. Білаш Павло Миколайович, директор Департаменту мистецтв та навчальних закладів;
3. Юраш Андрій Васильович, директор Департаменту у справах релігій та національностей;
4. Резник Олена Миколаївна, завідувач сектору зв’язків з громадськістю відділу організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра;
5. Кожушко Богдан Васильович, голова Громадської ради при Мінкультури України, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури;
6. Васін Максим Сергійович, заступник голови Громадської ради, ГО «Інститут релігійної свободи»;
7. Пероганич Юрій Йосипович, заступник голови Громадської ради, Асоціація «Підприємств інформаційних технологій України»;
8. Садаєв Салман Аюбович, член Громадської ради, ВГО «Діаспора чеченського народу»;
9. Стебельська Олена Стефанівна, член Громадської ради, ГО «Арт-Креатив»;
10. Скиба Микола Володимирович, директор громадської організації «Агенція культурних стратегій» (за згодою);
11. Ілля Юрійович Гладштейн, громадська організація «86» (за згодою).

Міністерство культури України, 23 травня 2016 року