Меморандум про організацію діяльності Українського Оскарівського комітету

NSKU

22 червня 2016 року було підписано Меморандум про співпрацю між Національною спілкою кінематографістів України, Державним агентством України з питань кіно, Громадською організацією «Асоціація продюсерів України» про налагодження довгострокового співробітництва та організації діяльності Українського Оскарівського комітету.

Нагадаємо, що три місяці тому, 12 березня 2016 року, у Державному агентстві України з питань кіно відбулася зустріч ініціативної групи з приводу діяльності Українського Оскарівського комітету, у якій взяли участь представники НСКУ, Асоціації продюсерів України і Держкіно.

На зустрічі було схвалено принципи формування Українського Оскарівського комітету, розроблені Спілкою, визнано чинним персональний склад комітету, укладений у травні 2015 року, і вирішено передати Асоціації продюсерів України повноваження щодо технічного забезпечення його роботи.

Також із метою розв’язання спірних питань діяльності Українського Оскарівського комітету та недопущення у майбутньому в його роботі конфлікту інтересів, було вирішено розробити меморандум між НСКУ та Асоціацією продюсерів України щодо регламенту роботи Українського Оскарівського комітету та започаткувати відкритий конкурс на посаду секретаря Комітету.

Відповідні рішення схвалив Секретаріат Правління НСКУ.

Тепер, після підписання Меморандуму, наступним кроком для розблокування діяльності Українського Оскарівського комітету має стати затвердження Регламенту його роботи.

Подаємо текст Меморандуму.

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ,
укладений між Національною спілкою кінематографістів України, Державним агентством України з питань кіно, Громадською організацією «Асоціація продюсерів України»

м. Київ                                                                             22.06.2016 р.

Цей Меморандум про співпрацю (далі – Меморандум) укладається між Національною спілкою кінематографістів України, Державним агентством України з питань кіно, Громадською організацією «Асоціація продюсерів України», що надалі іменуються «Сторони», про налагодження довгострокового співробітництва та організації діяльності «Українського Оскарівського комітету».

Сторони висловлюючи свою зацікавленість у налагодженні зазначеного співробітництва на основі взаємної поваги, довіри та визнання інтересів та з метою подальшої ефективної роботи та організації діяльності «Українського Оскарівського комітету» домовились про таке:

Стаття 1

Сторонами затверджені принципи формування та особистий склад «Українського Оскарівського комітету».

Склад «Українського Оскарівського комітету» обирається шляхом прямого рейтингового голосування по електронній пошті з учасників Громадської ради «Українського Оскарівського комітету», якими є:

 • члени Європейської кіноакадемії (EFA);
 • режисери українських фільмів-учасників фестивалів класу «А», починаючи з 1991 року;
 • українські кінопрофесіонали-лауреати фестивалів класу «А», починаючи з 1991 року;
 • члени Міжнародної асоціації кінопреси (FIPRESCI).

Стаття 2

Сторонами затверджено персональний склад Громадської ради «Українського Оскарівського комітету»:

 • Бадьйор Дарія (FIPRESCI)
 • Балаян Роман (EFA)
 • Васильєв Сергій-мол. (FIPRESCI)
 • Васянович Валентин (EFA)
 • Волошенюк Оксана (FIPRESCI)
 • Врода Марина
 • Гордійчук Ірина (FIPRESCI)
 • Гресь Олена (EFA)
 • Гусєв Олександр (FIPRESCI)
 • Дем’яненко Олена
 • Десятерик Дмитро (FIPRESCI)
 • Дончик Андрій
 • Зубавіна Ірина (FIPRESCI)
 • Іванов Денис (EFA)
 • Каптан Микола
 • Коваль Степан
 • Кондакова Марія
 • Криштофович В’ячеслав
 • Ксьонда Максим
 • Куріна Аксінья (FIPRESCI)
 • Курков Андрій (EFA)
 • Лисенко Сергій
 • Лозниця Сергій
 • Маслобойщиков Сергій
 • Мислицька Ія (EFA)
 • Михальчук Сергій
 • Мотузко Наталія
 • Муратова Кіра
 • Мусієнко Наталія (FIPRESCI)
 • Мусієнко Оксана (FIPRESCI)
 • Нейман Єва
 • Новікова Людмила (FIPRESCI)
 • Першко Олексій (FIPRESCI)
 • Половинка Наталка
 • Санін Олесь
 • Слабошпицька Олена (EFA)
 • Слабошпицький Мирослав (EFA)
 • Сліпченко Катерина (FIPRESCI)
 • Степанський Сергій (EFA)
 • Стрембицький Ігор
 • Тихий Володимир
 • Тичина Ольга (FIPRESCI)
 • Томашпольський Дмитро
 • Томенко Тарас
 • Тримбач Сергій (FIPRESCI)
 • Трофіменко Вікторія
 • Фетисова Олена (EFA)
 • Філатов Антон (FIPRESCI)
 • Халпахчі Андрій (EFA)
 • Шапіро Олександр
 • Шпилюк Алік (EFA, FIPRESCI)
 • Шувалов Кирило (EFA)

Стаття 3

Сторонами встановлено, що після завершення рейтингового голосування 15 травня 2015 року серед членів Громадської Ради «Українського Оскарівського комітету» було сформовано новий «Український Оскарівський комітет» у складі:

 1. Шпилюк Алік (EFA, FIPRESCI)
 2. Десятерик Дмитро (FIPRESCI)
 3. Гусєв Олександр (FIPRESCI)
 4. Слабошпицький Мирослав (EFA)
 5. Тихий Володимир
 6. Халпахчі Андрій (EFA)
 7. Муратова Кіра
 8. Лозниця Сергій
 9. Першко Олексій (FIPRESCI)
 10. Томашпольський Дмитро
 11. Бадьйор Дарія (FIPRESCI)
 12. Врода Марина
 13. Куріна Аксінья (FIPRESCI)
 14. Новікова Людмила (FIPRESCI)
 15. Дончик Андрій
 16. Мусієнко Наталія (FIPRESCI) 

Стаття 4

Сторони домовилися, що Лічильна комісія проводить голосування серед членів «Українського Оскарівського комітету» за фільм-кандидат на номінацію премії Американської кіноакадемії за найкращий іншомовний фільм і передає ці результати Секретарю «Українського Оскарівського комітету». До складу Лічильної комісії входить представник Секретаріату Національної спілки кінематографістів України, кандидатуру якого затверджують на засіданні Секретаріату. Представник Секретаріату Національної спілки кінематографістів України є головою Лічильної комісії.

Лічильна комісія формується також з представників Громадської організації «Асоціація продюсерів України» та Державного агентства України з питань кіно.

Результати голосування передаються секретарю «Українського Оскарівського комітету» і є обов’язковими для публікації і пересилки матеріалів переможця до Американської кіноакадемії.

Стаття 5

Сторони домовилися, що Секретар «Українського Оскарівського комітету» обирається на конкурсній основі Національною спілкою кінематографістів України, Громадською організацією «Асоціація продюсерів України» та Державним агентством України з питань кіно.

В обов’язки Секретаря «Українського Оскарівського комітету» входить організація прийому робіт до відбору згідно Регламенту, організація переглядів фільмів для членів «Українського Оскарівського комітету», відправка документів і матеріалів кандидата у спосіб та у термін, передбачені правилами Американської кіноакадемії, організація інформаційного web-ресурсу, менеджмент якого контролює секретар «Українського Оскарівського комітету».

Всі витрати, пов’язані з виконанням функцій секретаря «Українського Оскарівського комітету» покриваються за рахунок Громадської організації «Асоціація продюсерів України».

Стаття 6

Сторони домовилися, що після завершення голосування, Голова «Українського Оскарівського комітету», Секретар «Українського Оскарівського комітету» та представники Національної спілки кінематографістів України, Громадської організації «Асоціація продюсерів України» та Державного агентства України з питань кіно спільно проводять прес-конференцію з оголошення результатів відбору.

Стаття 7

Сторони домовилися, що Регламент роботи «Українського Оскарівського комітету» має бути затверджений Сторонами. В Регламенті роботи «Українського Оскарівського комітету» мають бути відображені принципи його діяльності, правила формування, механізми проведення відбору та голосування за фільм-кандидат на премію Американської кіноакадемії, норми щодо уникнення конфлікту інтересів, процедура вирішення спірних питань.

Стаття 8

Сторони домовилися, що всі спірні питання, розв’язання яких не передбачено Регламентом роботи «Українського Оскарівського комітету», будуть вирішуватися виключно Громадською радою «Українського Оскарівського комітету», роботу якої організує голова Лічильної комісії «Українського Оскарівського комітету».

Стаття 9

Сторони будуть докладати всіх можливих зусиль для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва.

Стаття 10

Сторони будуть проводити постійні консультації для обговорення узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці.

У ході консультацій також можуть розглядатися поточні та перспективні питання взаємодії Сторін.

У разі необхідності Сторони будуть проводити спеціальні консультації, місце, терміни проведення, а також порядок денний будуть узгоджуватися додатково.

Стаття 11

Кожна із Сторін цього Меморандуму призначає відповідальну особу за здійснення співробітництва між Сторонами.

Стаття 12

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

Стаття 13

У цей Меморандум за потребою протоколом можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємним письмовим погодженням Сторін.

Усі суперечки між Сторонами, що стосуються виконання та тлумачення цього Меморандуму, регулюються шляхом проведення прямих переговорів між Сторонами.

Цей Меморандум складено в трьох автентичних примірниках українською мовою, які зберігаються по одному примірнику у кожної із Сторін.

Від Національної спілки кінематографістів України
Голова С.В. Тримбач

Від Державного агентства України з питань кіно
Голова П.Ю. Іллєнко

Від Громадської організації «Асоціація продюсерів України»
В.І. Філіппов